ПАРТНЕРИ Науково-технічне Інформаційне Гірничодобувні підприємства Громадські організації Фонд вчених України Дослідницьке Навчальні заклади Науково-дослідні інститути БІБЛІОТЕКА Підручники Методички Журнали Автореферати

ПОДІЇ


освітні наукові виробничі

КОНКУРСИ


гранти стипендії премії нагороди

призи програми обміни студії

тренінги  стажуванння літні школи

ФОТОГАЛЕРЕЇ


науково-освітні та гірничовидобувні

центри України

КОНТАКТИ


consultant_ua

ПРОГРАМИ

ПОСИЛАННЯ


Дніпропетровська обласна рада молодих учених

автор: Олег Хоменко

Перший імпульс. Будучи докторантом тоді ще Національної гірничої академії України, Власов Сергій Федорович в 1998 році зіткнувся з проблемою перспективності підготовки науково-педагогічних кадрів, проаналізувавши віковий потенціал професорсько-викладацького складу та ефективність підготовки кандидатів наук професорами НГУ. З результатами аналізу був ознайомлений ректор НГУ. Інформація була прийнята до відома, а якийсь час опісля Геннадій Григорович Півняк запропонував взяти участь у розробці концепції підготовки науково-педагогічних кадрів. Це і послужило імпульсом до створення ради молодих вчених на базі Національної гірничої академії.

 

З чого ми починали. Першим завданням було створення бази даних молодих учених. З метою визначення завдань нашої діяльності було проведено опитування молодих учених, який виявив основні проблеми: інформаційний голод (відсутність інформації про вимоги до оформлення дисертаційних робіт і публікацій у спеціалізованих виданнях), публікація наукових статей, обмежений доступ до комп'ютерної техніки та Інтернету.

 

Що послужило дієвим поштовхом. Зустріч з дивовижною жінкою – Генеральним директором Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей Чередниченко Ларисою Лук'янівною. Її енергії, працездатності, оптимізму, вмінню генерувати масу ідей можуть позаздрити навіть молодь. Саме Лариса Лук'янівна запропонувала розповсюдити досвід роботи з молодими вченими в гірничій академії на інші ВНЗ області. Необхідно відзначити, що наша пропозиція була підтримана керівництвом управління освіти і науки облдержадміністрації, за що особлива подяка заступнику начальника управління у ті роки Вікторова В.Г.

 

Перші кроки обласної ради. Дніпропетровська область посідає 4 місце за кількістю ВНЗ в Україні після Київської, Донецької та Одеської. У ній зосереджено 20 ВНЗ. Була поставлена визначення мета: консолідація сил молодих вчених ВНЗ та НДІ для підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів, залучення їх до вирішення актуальних завдань регіону, активізація їх участі в реалізації державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності, збереження і розвиток інтелектуального потенціалу України. Потім була проведена велика і кропітка робота по створенню електронного банку даних молодих вчених області та рад молодих вчених в ВНЗ і НДІ.

 

Вже в травні 2002 р. було організовано участь 10 студентів та молодих вчених з чотирьох ВНЗ у Міжнародному молодіжному форумі, що проходив у Білгородській Державній технологічній академії будівельних матеріалів (Росія). У форумі взяло участь близько 500 осіб, у тому числі з країн далекого і ближнього зарубіжжя. За кращі доповіді та активну участь у форумі наші колеги привезли 7 дипломів та цінні подарунки. Ця поїздка, безумовно, окрилила нас, і було ухвалено рішення про проведення першого конкурсу наукових робіт «Молодий вчений Дніпровського регіону».

 

І ми пішли далі. Конкурс відбувся у січні 2003 р. Дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації були нагороджені молоді вчені Національного гірничого університету (НГУ) і Національної металургійної академії України (НМетАУ), дипломами управління освіти і науки Дніпропетровського міськвиконкому – молоді вчені Дніпропетровського національного університету (ДНУ), Дніпропетровського національного технічного університету залізничного транспорту (НТУЗТ) і НМетАУ. У цьому ж році була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція в рамках Тижня економіки. Організатором виступила рада молодих вчених ДНУ на чолі з молодим доктором економічних наук, професором Сазанцом І.Л. За активної участі молодих вчених з 2003 року відродилося виконання і захист міжвузівських дипломних проектів. У розробці проекту «Поліпшення екологічного стану навколишнього середовища навколо Придніпровської ТЕЦ за рахунок комплексного використання відходів золи» взяли участь 7 студентів з НГУ, НМетАУ і Українського Державного хіміко-технологічного університету (УДХТУ).

 

Головне в будь-якій роботі дієздатна команда, а тим більше, молодих вчених, що представляють в обласній раді інтереси 15 вузів і 5 НДІ області. За участю саме цієї команди вироблена ціла система різних конкурсів, що включають конкурс студентських робіт «Інтелект – Творчість – Успіх», що проводиться з 2002 р. Дніпропетровською міськоюм організацією роботодавців. Беручи участь в цьому конкурсі, студенти не тільки вирішують конкретні завдання, поставлені керівництвом різних підприємств міста Дніпропетровська, а й мають можливість отримати запрошення на роботу в престижні організації міста.

 

А це вже можна віднести до досягнень. ОРМУ активно співпрацює з Радою ректорів і Радою проректорів з наукової роботи. Їх підтримка дозволила значно активізувати роботу рад у ВУЗах. Спільними зусиллями створено банк даних по науковим розробкам, які можна використовувати для вирішення проблем Дніпровського регіону. Створено банк даних на унікальне обладнання. Лідерами в цій роботі є НМетАУ, ПДАБА та НТУЖТ. Досягнуто домовленості з керівництвом цих вузів про можливість використання обладнання молодими науковцями області.

 

У 2004 р. створена Дніпропетровська міська рада молодих вчених, яка почала працювати у тісній співпраці з міським управлінням освіти і науки. Хотілося б особливо відзначити активну допомогу і підтримку заступника начальника управління Горячева В.К. Міську раду очолив колишній секретар обласної ради молодих учених, доцент Національного гірничого університету Хоменко Олег Євгенович. Міський голова Куліченко І.І. виділив 200 тис. грн на гранти для молодих учених, які виконували роботи, пов'язані з вирішенням актуальних проблем міста. За ініціативою профспілкового комітету Національного гірничого університету в 2005 р. був заснований конкурс на кращу наукову роботу серед студентів і молодих вчених, а в 2006 р. цей досвід був поширений на всі ВНЗ міста. У тому ж році обласний профспілковий комітет працівників вищої школи заснував аналогічний конкурс серед робіт, що посіли перші місця у вузах області.

 

У 2007 р. обласною державною адміністрацією засновані конкурси «Кращий молодий науковець», «Кращий рада молодих вчених» та гранти для молодих учених ВНЗ і НДІ області «Молоді вчені – Дніпропетровщині». Для проведення цього конкурсу обласна державна адміністрація виділила 500 тис. грн. У процесі проведення конкурсів проводилась велика робота по виявленню обдарованої молоді, розвитку цілеспрямованості і наполегливості у вирішенні проблем як міста Дніпропетровська, так і області в цілому, формування почуття патріотизму до рідного краю, підвищенню мотивації у молодих вчених до самореалізації.

 

Перший конкурс «Кращий молодий науковець» проводилося у чотирьох номінаціях: гуманітарні, технічні, економічні та медичні науки. У ньому взяли участь 82 молодих учених. За підсумками конкурсу перше місце за кількістю переможців посів Дніпропетровський державний аграрний університет – 4 людини, на другому місці – Національний гірничий університет – 3 особи; третє місце здобув Дніпропетровський Національний університет – 2 людини і на четвертому – Український державний хіміко-технологічний університет, Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, Науково-дослідний інститут гастроентерології – по 1 людині. У конкурсі «Краща рада молодих вчених» перше місце присуджено Українському державному хіміко-технологічному університету, друге – Національній металургійній академії України, третє – Дніпропетровській Державній медичній академії.

 

У першому конкурсі грантів облдержадміністрації взяли участь 29 проектів, 7 з яких були направлені на соціологічні та маркетингові дослідження; 8 – на фундаментальні; 9 – на технологічні та 5 – на економічні дослідження. Конкурс проводився в два етапи. На першому етапі проекти проходили експертну оцінку фахівців за відповідними науковими напрямами відповідно до критеріїв, розроблених в положенні про конкурс. До другого туру конкурсу було відібрано 17 проектів. На другому етапі експертною радою при облдержадміністрації було організовано публічний захист проектів у присутності представників засобів масової інформації. Найбільшу кількість балів отримали проекти Колесник Л.А., кандидата соціологічних наук НГУ, Лук'яненко Т.В., кандидата хімічних наук УДХТУ, Ямніч Т.С., аспірантки НГУ, Шашкін Л.В., аспірантки ДНУ, Хоменко О.Є., кандидата технічних наук НГУ, Томасон Я.Р., кандидата сільськогосподарських наук ДДАУ, Чепишева С.В. аспіранта УДХТУ, Мамайкіна А.Р., асистента НГУ.

 

Ці результати мають інноваційний відтінок. У 2007 р. на базі обласної ради розпочала роботу «Школа молодих вчених», завданням якої постала розробка системи підготовки майбутніх лідерів в науці. В рамках цієї школи молоді вчені не тільки отримують знання з пошуку донорів грантової підтримки, оформленню грантів обласного, державного та міжнародного рівнів, технології оформлення та просування інноваційних проектів, а й мають можливість підвищити свій культурний і духовний рівень. Для цього проводяться зустрічі з відомими вченими, філософами, істориками, психологами та соціологами нашої області. Так, наприклад, було проведено заняття з підвищення ефективності винахідницької діяльності з екскурсією на монтажний цех ракетних установок в конструкторському бюро «Південне».

 

Події. Молоді вчені активно займаються розповсюдженням досвіду своєї роботи на інші регіони України. Сьогодні вже проводиться робота по створенню обласної ради молодих вчених в Запорізькій області. На черзі Полтавська, Донецька, Харківська та Кіровоградська області. У перспективі молоді вчені цих областей зможуть не тільки обмінюватися накопиченим науковим досвідом, але й здійснювати реальні спільні проекти, спрямовані на розвиток вказаних галузей. Активно проводитися наповнення сайту обласної ради молодих учених, що дозволить оперативно обмінюватися інформацією з вченими не тільки інших регіонів України, але й близького та далекого зарубіжжя.

 

Обласна рада молодих вчених підготувала збірник наукових шкіл Дніпропетровщини. Видання продемонструвало спадкоємність поколінь у науці, а також став джерелом пропаганди досягнень вчених ВНЗ та НДІ нашої області на регіональному та державному рівнях. Окрім цього підготовлено довідник про ради молодих вчених ВНЗ та НДІ області.

 

Реквізити:

Дніпропетровська обласна рада молодих учених,

вул. ім. Ворошилова, 25, м. Дніпропетровськ, Україна, 49000,

тел.: (056) 473864, факс: (056) 473864, Web: osmu.dp.ua, E-mail: dniprormv@ukr.net

Зробити стартовою
Долучити до закладок
Пошук по порталу
Пошук по заголовках, описах, ключових словах сторінок
Пошук по заголовках, описах, ключових словах і тілу сторінок
Новини

2021-11-02
Білизна для молодої матусі
Кожна жінка має мотребу виглядати гарно навіть тоді, коли на неї ніхто не дивиться. І це природньо. Дівчата з малку вчаться у своїх матусь завдавати собі настрою завдяки удобному та комфортному, але і зовнішньо красивому одягу. Для жінок одяг - це і настрій, це і образ і зручність у рухах.

Аналітика

Мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Max 256GBStylus
Мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB
Встроенная память: 256 ГБ / Беспроводные коммуникации: Wi‑Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC / Камера: тройная 12 МП (f/2.4)+12 МП (f/1.6)+12 МП (f/2.2), автофокус, 12-кратный цифровой зум, True Tone всп / Операционная система: iOS 14 / Цвет корпуса: «тихоокеанский синий». Купити в Києві, в Україні, Ціна, відгуки, характеристики. Швидка доставка по Україні та самовивіз з точки видачі в STYLUS.

Відповіді на Ваші питання
Будьте в курсі всіх новинок порталу
Підпишіться на розсилання
E-mail:
  Підписатись
Повідомити про помилки
на сайті