ПАРТНЕРИ Науково-технічне Навчальні заклади ДП «ДІППГРП «Кривбаспроект» Гірничий технікум КТУ Дніпрорудненський індустріальний технікум КП «Південукргеологія» Гірничодобувні підприємства Інформаційне Дослідницьке Науково-дослідні інститути Громадські організації БІБЛІОТЕКА Автореферати Підручники Методички Журнали

ПОДІЇ


освітні наукові виробничі

КОНКУРСИ


гранти стипендії премії нагороди

призи програми обміни студії

тренінги  стажуванння літні школи

ФОТОГАЛЕРЕЇ


науково-освітні та гірничовидобувні

центри України

КОНТАКТИ


consultant_ua

ПРОГРАМИ

ПОСИЛАННЯ


Казенне підприємство «Південукргеологія»

автор: Олег Хоменко

Історія. Ще в далекому 1947 р. на базі тресту «Укрвуглерозвідка» за постановою Ради Міністрів СРСР і наказу Міністерства вугільної промисловості була створена Українська геологорозвідувальна контора Міністерства геології СРСР. З цієї дати почалася більш ніж піввікова історія підприємства, яке після численних реорганізацій та змін пріоритетності напрямів робіт іменується зараз Казенне підприємство «Південукргеологія». Історія підприємства насичена цілим рядом відкриттів, які перетворили Середнє Придніпров'я в один з найпотужніших мінерально-сировинних регіонів не тільки Україні, а й усієї Східної Європи.

 

Першочерговим завданням підприємства на час його створення була оцінка вугленосності Західного Донбасу, і підприємство успішно впоралося з цим завданням. За 15 років у Західному Донбасі було розвідано 18 млрд т кам'яного вугілля, що дало можливість довести річний видобуток вугілля в 90-х рр. до 25 млн т. Одночасно з розвідкою вугілля в Західному Донбасі на території Криворізького залізорудного басейну геологорозвідниками тресту «Кривбасгеологія», в даний час ДРЕ «Кривбасгеологія» велися роботи з розвідки залізних руд. За 10 років розвідки геологами Кривбасу була створена нова мінерально-сировинна база чорної металургії півдня СРСР, на основі якої побудовані унікальні гірничо-збагачувальні комбінати «Ново-Криворізький», «Центральний», «Північний», «Інгулецький» і «Південний». Забезпеченість цих комбінатів сировиною становить 80 років.

 

У цей же період зусилля підприємства були спрямовані також на пошуки і розвідку родовищ марганцю, бокситів і нікелю. Це дало можливість в короткі терміни розвідати родовища заліза в Кременчуцькому районі, на базі яких діє Полтавський (Дніпровський) гірничо-збагачувальний комбінат. У межах Білозерської структури були відкриті і оперативно розвідані два родовища багатих залізних руд, на базі яких в даний час працює закрите акціонерне товариство «Запорізький залізорудний комбінат».

 

У 50-і рр. було відкрито і розвідано унікальне родовище розсипних тітаноцірконіевих руд, на базі якого зараз діє відкрите акціонерне товариство «Вільногірський гірничо-збагачувальний комбінат». У різні роки геологами підприємства були відкриті і розвідані Великотокмакського і Південне родовища марганцевих руд, Новополтавское родовище апатит-редкометалічних карбонатитів, Шевченківське рідкометаллічне родовище. Усього за весь час діяльності колективом підприємства розвідано біля 1250 родовищ корисних копалин.

 

Геологорозвідувальні роботи. Казенним підприємством «Південукргеологія» за більш ніж 60 років існування на території діяльності, яка охоплює 6 адміністративних областей України: Сумську, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку і частково Донецьку області, а також за її межами відкрито понад 1250 родовищ корисних копалин, велика частина з яких експлуатується і по сьогоднішній день. Це родовища кам'яного і бурого вугілля (Західний Донбас), заліза (Кривбас, Кременчуцький і Білозерський залізорудні райони, Приазов'я), марганцю (Нікопольський район Дніпропетровської області, Запорізька область), розсипних тітаноцірконіевих руд (Дніпропетровська область), кольорових, рідкісних, рідкісноземельних металів (Приазов'я), дорогоцінних металів, гірничо-хімічного та агрохімічного сировини, будівельних, облицювальних, абразивних матеріалів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, підземних питних і мінеральних вод.

 

Регіональні геолого-геофізичні та геолого-ознайомчі роботи виконуються підприємством завдяки Державній програмі, виконується планомірне геологічне довивчення території в масштабах 1:200 000 і 1:50 000. Ці роботи призначені не тільки для геологічного вивчення окремих площ та оцінки їх перспектив на корисні копалини, а й для складання сучасної, багатоцільовий геологічної і прогнозно-мінерагенічной основи, необхідної для вирішення питань розвитку мінерально-сировинної бази регіону.

 

Велике значення в діяльності підприємства приділяється пошуку та розвідки стратегічно важливих і гостродефіцитних для економіки нашої країни таких родовищ корисних копалин і видів мінеральної сировини, як кольорові й рідкі метали (молібден, вольфрам, свинець, цинк), рідкоземельні метали, благородні метали (золото, срібло, метали платинової групи), неметалеві корисні копалини (фосфорити, бентонітові глини, опоки, вермикуліту, талькомагнезітовое сировину, вогнетриви, флюсова і камнесамоцвіетна сировина).

 

Сьогодні підприємство може запропонувати інвесторам для подальшого вивчення і розробки цілий ряд родовищ і перспективних площ таких корисних копалин, як ільменитовий руди, каоліни первинні, вогнетривкі глини, облицювальні граніти, скляні піски, сапропелі, польовошпатну сировину. Також на підприємстві розробляються технічні умови для нових нетрадиційних видів корисних копалин, виконується складання проектно-кошторисної документації, звітів, техніко-економічне обгрунтування постійних кондицій і підрахунок запасів корисних копалин та їх захист в Державному комітеті по запасах України. Всі види геологорозвідувальних робіт виконуються згідно з отриманими ліцензіями.

 

Гідрогеологічні, інженерно-геологічні та геолого-екологічні дослідження гідрогеології. Гідрогеологічні, інженерно-геологічні та екологічні дослідження гідрогеології займають значне місце в геологорозвідувальному комплексі робіт КП «Південукргеологія». Гідрогеологічні дослідження спрямовуються на забезпечення потреб населення, промисловості та сільського господарства у воді, на контроль і прогнозування змін геологічного середовища з метою її охорони і раціонального використання. Підприємством виконується комплексна оцінка сучасного стану підземних вод для господарсько-питного та технічного водокористування, а також проводиться систематизація прогнозних ресурсів підземних вод. Виконується розрахунок і облік розвіданих і затверджених експлуатаційних запасів підземних вод в межах басейнів гідрогеології районів для вирішення питань перспективності використання підземних вод, ступінь їх використання в сучасних умовах, а також проводиться оцінка стану і використання підземних вод на родовищах і водозаборах.

 

Підприємством також виконуються роботи з державного обліку використання підземних вод, моніторингу ресурсів і запасів підземних вод на території діяльності і гідрогеології довивчення площ масштабу 1:200 000. Територія діяльності підприємства охоплює техногенно-навантажені регіони України. В результаті промислового впливу на довкілля відбуваються значні зміни геологічного середовища. Активізуються екзогенні геологічні процеси. Всі великі території охоплює процес підтоплення. У районах шахтного вуглевидобутку відзначено осідання земної поверхні. Заболочування і водонасичення активізує зсуви, збільшує площі просідання лесових грунтів. Контроль і прогноз зміни геологічного середовища для її охорони та раціонального використання ресурсів передбачається в роботах підприємства по «Моніторингу геологічного середовища».

 

Крім того, підприємство виконує геолого-екологічні дослідження в комплексі з геологічне довивчення площ масштабу 1:200 000, а також роботи з вивчення та оцінки стану компонентів геологічного середовища Дніпропетровської, Дніпродзержинської, Харківської, Запорізької агломерацій і на прилеглих до них територіях Зміїно-Балаклїйської промислової зони, Криворізького територіального промислового комплексу і території Західного Донбасу в межах Дніпропетровської області. В рамках цих робіт оцінюються якісні та кількісні характеристики компонентів геологічного середовища (грунти, породи зони аерації, підземні води), на основі яких надається комплексна оцінка стану геологічного середовища. Також проводиться моніторинг основних компонентів геологічного середовища на території діяльності підприємства.

 

У межах території діяльності проводиться моніторинг екзогенних геологічних процесів, визначається їх динаміка, прогнозується прояв небезпечних явищ, вивчаються закономірності зміни рівнів та хімічного складу підземних вод у наглядових свердловинах схилів зрушень. Спостерігається динаміка розвитку процесів зрушення, ерозії і підтоплення. Також проводиться моніторинг основних компонентів геологічного середовища на території впливу Криворізького територіального промислового комплексу. При цьому виявляються загальні і локальні закономірності зміни рівня забруднення підземних і поверхневих вод. Розробляються рекомендації щодо запобігання негативних змін навколишнього середовища та дотримання вимог екологічної безпеки. Оцінюють якісні та кількісні характеристики компонентів геологічного середовища (грунти, породи, зони аерації, підземні води) і на цій основі надається комплексна оцінка стану геологічного середовища.

 

Бурові роботи. В умовах України головним джерелом отримання геологічної інформації на всіх стадіях геологорозвідувальних робіт є бурові роботи, які виконувалися і виконуються при пошуках і розвідці таких корисних копалин, як золото, алмази, кольорові і рідкісні метали, залізні і марганцеві руди, неметалічні корисні копалини, прісні і мінеральні підземні води, а також при виконанні геолого-з'йомочних та інженерно-геологічних робіт гідрогеології. Виконання різнопланового буріння можливо завдяки наявності на підприємстві значного парку бурових верстатів різного призначення.

 

Так за допомогою верстатів УКБ-500С, ЗІФ-650, УКБ-4-СА-4, УКБ-50 виконується буріння свердловин глибиною до 700 м з відбором керна в твердих кристалічних породах. Для буріння свердловин на глибину до 2000 м діаметром від 151 до 59 мм з відбором керна використовується буровий верстат ЗІФ-1200 МР. Для геологічного вивчення порід осадового походження використовуються бурові агрегати з гідротранспортом керна КГК-300 і роторні верстати вертикального буріння УРБ-2А-2. За допомогою установок УРБ-З-А-3 і 1 БА-15В підприємство виконує роботи, пов'язані з бурінням, ремонтом, облаштуванням експлуатаційних свердловин на прісні та мінеральні води, а також здійснює ліквідаційний тампонаж раніше пробурених свердловин. Для буріння неглибоких свердловин до 50–70 м при пошуках родовищ підземних вод і неметалевих корисних копалин, а також при виконанні інженерно-геологічних досліджень використовуються бурові установки шнекового буріння УГБ-50 і УГБ-1-НД

 

Аналітичні дослідження. Невід'ємною складовою частиною геологорозвідувальних робіт є лабораторна служба. Центральна лабораторія входить до складу підприємства з моменту його утворення. Об'єктами досліджень є проби гірських порід, твердих негорючих і горючих корисних копалин, техногенних об'єктів навколишнього середовища, проб підземних поверхневих вод. Лабораторія складається з двох спеціалізованих лабораторій. У лабораторії стратиграфії і речового змісту мінералогії, петрографії, палінології і палеонтології досліджують проби, що допомагає геологам зробити вірні висновки при пошуках родовищ. У лабораторії проводяться вивчення фізико-механічних властивостей порід і технологічні дослідження нерудної сировини; виконуються дослідження ботанічного та хімічного складу торфів.

 

У фізико-хімічної лабораторії виконуються хімічні аналізи порід. У лабораторії є дробарковий цех, де проби подрібнюються до аналітичного стану. Високопрофесійний шліфувальник виготовляє шліфи і аншліфи. Аналізи виконуються з використанням інструментальних методів (спектрофотометрії, атомної емісії та атомної абсорбції, електрохімії, хроматографії). У лабораторії також виконуються спектральні аналізи, що дає можливість визначати вміст більшої частини елементів періодичної таблиці Д.І. Менделєєва. Гідрохімічна група проводить аналіз води на 40 компонентів (від сольового змісту, нітратів, заліза до фенолу та нафтопродуктів хімічний аналіз водних витягів з грунтів і рухомих форм розвідувальних металів).

 

Нетрадиційна діяльність. Крім основної діяльності з пошуку та розвідки родовищ корисних копалин, підземних вод та викнання геолого-з'йомочних робіт в структурі КП «Південукргеологія» є такі підрозділи, як «Дослідне виробництво геологорозвідувальної техніки», яке займається ремонтом, комплектацією, а також розробкою, вдосконаленням та впровадженням у виробництво геологорозвідувальної техніки. У 2000 р., разом з Приазовської ГРЕ, цим підрозділом була розроблена і змонтована пересувна збагачувальна установка на базі автомобіля КрАЗ-257 потужністю 1,5 м3 породи на годину, яка зараз успішно працює не тільки на нашому підприємстві, але і в Росії, Пермському Державний геологознімальні підприємстві «Теокарта».

 

Одним з підрозділів підприємства, яке не займається безпосередньо геологорозвідувальними роботами, є дитячий оздоровчий комплекс «Розвідник надр», де під час літніх канікул можуть одночасно відпочивати до 500 дітей. Комплекс знаходиться в курортній зоні на березі Азовського моря. Він славиться зеленню території, затишними корпусами і красиво спланованими дитячими спортивними майданчиками. Крім простого відпочинку на березі моря тут проводиться і лікування дітей, які перебувають під наглядом висококваліфікованих лікарів. ДОК «Розвідник надр» – один з небагатьох дитячих оздоровчих закладів в Україні, який пішов шляхом профілактики, запобігання та лікування цілого ряду захворювань. У 2002 р. ДОК уклав договір на медичне обслуговування дітей з Криворізької клінікою ПМСІ та Київським лікувально-діагностичним центром «Нова медицина».

 

Інші види діяльності. У КП «Південукргеологія», як регіональному геологічному підприємстві, виконується ряд функцій у галузі вивчення, охорони та використання надр, зокрема: ведення державного обліку запасів і використання вод; поточний облік споживання підземних вод; погодження умов спеціального водокористування; погодження проектів будівництва водозаборів підземних вод; узгодження проектів розміщення мереж спостережень на водозаборах підземних вод, на полігонних похованнях промислових стічних вод, на промислових і сільськогосподарських об'єктах; узгодження проектів об'єктів – можливих джерел забруднення підземних вод; складання висновків гідрогеології для проектування водозаборів підземних вод з використанням бурових свердловин; складання обгрунтувань гідрогеології для ділянок відведення під господарське освоєння.

 

Реквізити: КП «Південукргеологія», вул. Чернишевського, 11, м. Дніпропетровськ, Україна, 49005, тел.: (0562)323743, (056)3701635, факс: (056)3701635, e-mail: uzukrgeo@ua.fm, uzukrgeo@ukr.net

 

Зробити стартовою
Долучити до закладок
Пошук по порталу
Пошук по заголовках, описах, ключових словах сторінок
Пошук по заголовках, описах, ключових словах і тілу сторінок
Новини

2021-11-02
Білизна для молодої матусі
Кожна жінка має мотребу виглядати гарно навіть тоді, коли на неї ніхто не дивиться. І це природньо. Дівчата з малку вчаться у своїх матусь завдавати собі настрою завдяки удобному та комфортному, але і зовнішньо красивому одягу. Для жінок одяг - це і настрій, це і образ і зручність у рухах.

Аналітика

Мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Max 256GBStylus
Мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB
Встроенная память: 256 ГБ / Беспроводные коммуникации: Wi‑Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC / Камера: тройная 12 МП (f/2.4)+12 МП (f/1.6)+12 МП (f/2.2), автофокус, 12-кратный цифровой зум, True Tone всп / Операционная система: iOS 14 / Цвет корпуса: «тихоокеанский синий». Купити в Києві, в Україні, Ціна, відгуки, характеристики. Швидка доставка по Україні та самовивіз з точки видачі в STYLUS.

Відповіді на Ваші питання
Будьте в курсі всіх новинок порталу
Підпишіться на розсилання
E-mail:
  Підписатись
Повідомити про помилки
на сайті