ПАРТНЕРИ Науково-технічне Інформаційне Гірничодобувні підприємства Громадські організації Дослідницьке Навчальні заклади Науково-дослідні інститути БІБЛІОТЕКА Підручники Аерологія і вентиляція Гірничорудні довідники Гірниче обладнання для підземної розробки рудних родовищ Гірниче обладнання для підземної розробки рудних родовищ - 2-е вид. перероб. і доп. Гірничорудна справа України в мережі Інтернет Єдині правила безпеки Технології підземної розробки родовищ Проведення і кріплення гірничих виробок Проектування гірничих підприємств Методи дослідження і моделювання гірничих робіт Процеси підземних гірничих робіт Механіка гірських порід Гірничі машини Закладочні роботи Буропідривні роботи Рудниковий транспорт Стаціонарні машини Методички Журнали Автореферати

ПОДІЇ


освітні наукові виробничі

КОНКУРСИ


гранти стипендії премії нагороди

призи програми обміни студії

тренінги  стажуванння літні школи

ФОТОГАЛЕРЕЇ


науково-освітні та гірничовидобувні

центри України

КОНТАКТИ


consultant_ua

ПРОГРАМИ

ПОСИЛАННЯ


Хоменко О.Є. Гірничорудна справа України в мережі Інтернет [Текст]: довідник / О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко, О.Б. Владико, Д.В. Мальцев – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 288 с. – Рос. мовою.

автор: Олег Хоменко

 ЗМІСТ

1. ІСТОРІЯ ОСВОЄННЯ РУДНИХ РОДОВИЩ УКРАЇНИ
    1.1. Легенди про руду, рудокопів, Рудану, Кривий Ріг
    1.2. Розробка залізорудних родовищ
    1.3. Освоєння уранових родовищ
    1.4. Відпрацювання марганцеворудних родовищ

2. ОСВІТНЬО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
    2.1. Гірничодобувні підприємства
    2.2. Навчальні заклади
    2.3. Науково-дослідні інститути
    2.4. Проектні установи
    2.5. Громадські організації

3. ПІДГОТОВКА ВЕБ-НОВИН
    3.1. Методика підготовки новин
    3.2. Новини порталу
    3.3. Українські новини
    3.4. Міжнародні новини

4. ПІДГОТОВКИ АНАЛІТИЧНИХ ПРОГНОЗІВ
    4.1. Методика підготовки аналітики
    4.2. Освіта і наука
    4.3. Інноваційні розробки
    4.4. Виробництво і технології

5. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ
    5.1. Газети і журнали
    5.2. Конференції гірничорудного профілю
    5.3. Навчальні та методичні посібники, книги
    5.4. Гіпотези, теорії, закони, наукові розробки

6. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СЛУЖБАМИ
    6.1. Методика управління службами порталу
    6.2. Програми з обробки інформації
    6.3. Освітні та наукові проекти
    6.4. Функціонування банерної мережі

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУП

У сучасних глобалізаційних процесах Інтернет претендує на основний засіб зв'язку на планеті. В кінці 2008 р. кількість користувачів глобальної мережі перевищила один млрд чоловік. Найбільше число інтернет-користувачів мешкає в Китаї, де їх кількість становить 179 млн чоловік. На кінець 2010 р. в мережі налічувалося понад 233 млрд сайтів при середньому щомісячному прирості в 2 млн. Більшість нових сайтів є великими Інтернет-ресурсами, які мають спеціалізовану спрямованість. Це Інтернет-енциклопедії, магазини, портали, каталоги.

 

Результати аналізу Інтернет-ресурсів України показали, що освітньо-науково-виробничий портал «Рудана» (rudana.in.ua) є першим і основним Інтернет-ресурсом, який об'єднує інтереси широких кіл виробничників, дослідників, викладачів, студентів, учнів та всіх небайдужих до минулого, сьогодення та майбутнього гірничорудної справи в світі. По засобах спілкування в реальному часі на порталі організовано співробітництво в партнерському, дослідницькому, науково-технічному, проектно-конструкторському, технологічному, співавторському та інформаційному напрямах. Питання підземної розробки родовищ залізних, уранових і марганцевих руд, а також усього спектру супутніх корисних копалин є основним напрямком співпраці на порталі. За допомогою порталу знаходяться партнери по бізнесу, в дослідженнях, проектуванні, навчанні та розширенні кругозору в цікавій сфері. Також надається інформація про гірничорудні підприємства, компанії, фірми, навчальні заклади, науково-дослідні інститути, геологічні, проектні і громадські організації. Газети, журнали, підручники, монографії, автореферати, наукові розробки та інші корисні матеріали електронної бібліотеки заповнюють недолік інформації, а міжнародні новини й аналітичні прогнози з найактуальніших питань гірничорудної сфери підвищують ерудицію.

 

Проектом «Рудана» передбачається спілкування в реальному часі за допомогою телефонів національних та міжнародних операторів дротового і бездротового зв'язку; on-line спілкування за допомогою програм Skype та всіх додатків, що підтримують ICQ-клієнт; через on-line форми «Повідомити про помилки на сайті» і «Відповіді на ваші питання». За п'ять років функціонування в Україні проекту «Рудана» сам портал зазнав ряд організаційних змін і вдосконалень. Кілька разів змінювалося його назву, статус, зовнішній вигляд і внутрішній зміст. Але незмінним залишається постійне підвищення інформаційного потенціалу, збільшення форм представлення інформації, її насиченість і привабливість, як в окремих блоках, так і порталу в цілому. Пропонований довідник надає основну інформацію, розміщену на порталі. Також даються електронні посилання на сторінки порталу та на офіційні друковані видання, з яких була отримана вихідна інформація.

 

ЗАВАНТАЖИТИ  ДОВІДНИК  (*PDF)

 

Список литературы

1. Хоменко О.Е. Использование современных Іnternet-технологий в популяризации горнорудного дела Украины / О.Е. Хоменко, А.Б. Владыко, М.Н. Кононенко, Д.В. Мальцев // Школа підземної розробки: міжн. наук.-техн. конф. Ялта: Арт-Пресс, 2009. – С. 589–593.
2. Кривий Ріг / Відп. ред. М.К. Дабіжа. – Запоріжжя: ТОВ РА «Тандем-У», 2000. – 160 с.
3. Марганец. К 70-летию города / Дніпропетровськ: «Січ», 2008. – 230 с.
4. Покорители недр таврии. Посвящается добыче 100-милионной тонне руды! / Под коорд. В.В. Фортунина. – Запорожье: РА «Цель», 2003. – 156 с.
5. Хоменко О.Е. Пути повышения эффективности работы шахт Криворожского железорудного бассейна / О.Е. Хоменко, В.Н. Почепов, В.И. Сулаев и др. // Науковий вісник НГУ. – 2004. – № 6. – С. 3–5.
6. Хоменко О.Е. Усовершенствование технологии добычи железных руд из охранных целиков: монографія. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2007. – 99 с.
7. Хоменко О.Е. Пути снижения горного давления в охранных целиках на шахтах Криворожского железорудного бассейна / О.Е. Хоменко, Р.Е. Дычковсий, А.Б. Владико и др. // Науковий вісник НГУ. – 2004. – № 10. – С. 6–8.
8. Хоменко О.Є. До обґрунтування технології кріплення нарізних виробок в умовах ЗАТ «Запорізький ЗРК» / О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко // Науковий вісник НГУ. – 2003. – № 7. – С. 15–17.
9. Хоменко О.Е., Кононенко М.Н. Технология крепления выработок для камерных систем разработки с закладкой: монографія. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – 95 с.
10. Хоменко О.Є. К обоснованию рациональной технологии буровзрывных работ в условиях шахт ГП «ВостГОК» / О.Є. Хоменко, Д.В. Мальцев // Науковий вісник НГУ. – 2005. – № 10. – С. 3–6.
11. Хоменко О.Е. Пути ресурсосбережения при добыче железных и урановых руд в Украине / О.Е. Хоменко, М.Н. Кононенко, Д.В. Мальцев // Форум гірників: міжн. наук. -техн. конф. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2006. – С. 122–124.
12. Хоменко О.Є. Система підготовки спеціалістів вищої кваліфікації у Національному гірничому університеті // Науковий вісник НГУ. – 2006. – № 8. – С. 65–67.
13. Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899–2009 рр.): монографія / За ред. Г.К. Швидько. – Д.: Ліра, 2009. – 504 с.
14. Півняк Г.Г. Заходи підвищення ефективності науково-дослідної роботи у підготовці студентів до магістратури та аспірантури / Г.Г. Півняк, В.І. Бондаренко, О.Г. Кошка, О.Є. Хоменко // Впровадження галузевих стандартів – запорука якісної підготовки фахівців гірничо-металургійного профілю: міжвуз. наук.-метод. конф. / Кривий Ріг: КТУ, 2005. – С. 11–14.
15. Темченко А.Г. Криворізький технічний університет. 85 років / А.Г. Темченко, М.Т. Кравець, М.І. Ступнік та ін. // Кривий Ріг: ВЦ КТУ, 2007. – 140 с.
16. Бешта О.С. Досягнення наукових шкіл НГУ у створенні енерго- та ресурсозберігаючих технологій / О.С. Бешта, П.І. Пілов, О.Є. Хоменко // Гірничо-металургійний комплекс: досягнення, проблеми та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., 12-16 травня 2009 р. – Кривий Ріг.
17. Близнюков В.Г. На передовых рубежах горной науки (к 75-летию ГП «НИГРИ») / В.Г. Близнюков, Л.А. Штанько, В.А. Салганик, Е.Д. Прилипенко, Н.И. Дядечкин. – РИГ ГП «НИГРИ», 2008. – Том №1. – 95 с.
18. Близнюков В.Г. На передовых рубежах горной науки (к 75-летию ГП «НИГРИ») / В.Г. Близнюков, В.В. Цариковский, Ю.Л. Ахкозов, Е.П. Чистяков, Г.А. Воротеляк, В.А. Салганик. – РИГ ГП «НИГРИ» – 2008. – Том № 2. – 61 с.
19. Хоменко О.Є. Корпоративний ядерний університет – кадрова основа енергетичної незалежності України / О.Є. Хоменко, П.В. Швидько, Д.В. Рудаков // Форум гірників: міжн. наук.-техн. конф. – Дніпропетровськ: РВК НГУ. – 2009. – С. 19–24.
20. Козар М.А. Розвідники надр. 60 років «Південукргеологія» – Дніпропетровськ: Проспект, 2007. – 160 с.
21. Владыко А.Б. Прогнозирование устойчивости очистных камер в условиях фильтрации для ЗАО «Запорожский железорудный комбинат» / А.Б. Владыко, О.Е. Хоменко, С.А. Козлов // Науковий вісник НГУ. – 2007. – № 2. – С. 13–15.
22. Дробін Г.Ф. Державне підприємство «Державний інститут з проектування підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект». 75 років / Г.Ф. Дробін, Б.І. Римарчук, Г.О. Єгоров та ін. – Кривий Ріг: Мінерал, 2008. – 175 с.
23. Піньковський Г.С. Інститут «Дніпродіпрошахт» і вугільна промисловість України. – Дніпропетровськ: ПП «ЛіраЛТД», 2006. – 336 с.
24. Хоменко О.Є. Благодійність – це стимул для високої науки / Вісник НГУ. – 2010. – № 13-14. – С. 6.
25. Хоменко О.Е. Эффективность селективной добычи железных руд в условиях Криворожского бассейна / О.Е. Хоменко, А.Б. Владыко, В.Н Яворский // Науковий вісник НГУ. – 2006. – № 6. – С. 15–17.
26. Хоменко О.Е. Эффективность учета разгруженности массива в креплении нарезных выработок на шахтах ЗАО «Запорожский железорудный комбинат» / О.Е. Хоменко, М.Н. Кононенко, Д.В. Мальцев // Розробка рудних родовищ. – 2006. – № 90. – С. 58–61.
27. Хоменко О.Е. Усовершенствование камерных систем разработки для шахт Криворожского бассейна / О.Е. Хоменко, А.Б. Владыко, С.А. Козлов // Вісник КТУ – 2007. – Вип. 17. – С. 29–32.
28. Хоменко О.Є. Ядерно-паливна енергетика України: учора, сьогодні, завтра / Школа підземної розробки: міжн. наук.-техн. конф. Ялта: Арт-Пресс, 2009. – С. 321–328.
29. Хоменко О.Є. Обгрунтування раціональніх параметрів технології видобування залізних руд з охоронних ціликів / О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко, Д.В. Мальцев // Форум гірників: міжн. наук.-техн. конф. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, – 2005. – Том 3. С. 150–156.
30. Хоменко О.Е. Экономическая эффективность очистных работ в разгруженных областях охранных целиков / О.Е. Хоменко, Р.Е. Дычковский, О.Б. Владыко и др. // сб. науч. тр. / НГУ. – Д.: РИК НГУ, 2004. – № 20. – С. 66–70.
31. Khomenko O. & Rudakov D.The first Ukrainian corporative university / Materials of IV International scientific-practical conference «Scholl Underground Mining – 2010» // «New techniques and technologies in mining». – Netherlands: CRC Press / Balkema. – P. 203–206.
32. Спосіб видобування корисних копалин: пат. № 90544 Україна: МПК Е21С 41/16 / Хоменко О.Є. заявник і патентовласник – НГУ. – № 200806880, заявл. 29.04.2008, опубл. 10.11.2009, бюл. № 9.
33. Спосіб видобування корисних копалин: пат. № 91709 Україна: МПК Е21С 41/16 / Хоменко О.Є., Нетеча М.В. заявник і патентовласник – НГУ. – № 200806880, заявл. 11.02.2008, опубл. 25.18.2009, бюл. № 16.
34. Хоменко О.Е. О целесообразности закрытия марганцеворудных шахт Украины / О.Е. Хоменко, А.Б. Владыко, Н.В. Хоменко // Форум гірників: міжн. наук.-техн. конф. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, – 2008. – С. 129–134.
35. Хоменко О.Е. Истоки зонального распределения материи / Науковий вісник НГУ. – 2007. – № 3. – С. 29–33.
36. Хоменко О.Е. Истоки зонального распределения материи во Вселенной «Людина і космос»: міжн. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: Національне космічне агентство України, 2008. – 588 с.
37. Хоменко О.Е. Синергетический подход в исследовании производственных процессов при добыче руд подземным способом / О.Е. Хоменко, В.В. Русских, М.В. Нетеча, М.Н. Кононенко, А.А. Долгий // Науковий вісник НГУ. – 2004. – № 7. – С. 3-5.
38. Бондаренко В.И. Перспективы добычи крупноблочного облицовочного и художественно-декоративного сырья в Криворожском железорудном бассейне / В.И. Бондаренко, О.В. Колоколов, О.Е. Хоменко, М.В. Нетеча // Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості: міжн. наук.-техн. конф. – Кривий Ріг, 2004. – С. 27-31.
39. Хоменко О.Є. Система ресурсозберігаючих технологій видобування, обробки та використання у будівництві нових декоративних матеріалів // Школа підземної розробки: міжн. наук.-техн. конф. Ялта: Арт-Пресс, 2007. – С. 263–268.
40. Колоколов О.В. Технологія видобування джеспіліту на шахтах Криворізького залізорудного басейну / О.В. Колоколов, О.Є. Хоменко, М.В. Нетеча // Науковий вісник НГУ. – 2006. – № 7. – С. 3–7.
41. Хоменко О.Є. Новації Національного гірничого університету у підготовці науково-педагогічних кадрів / О.Є. Хоменко, С.В. Шевченко // К.: Вища школа, 2009. – № 2. – С. 47–50.
42. Хоменко О.Є. Кадровий потенціал ядерного ренесансу України. // Форум гірників: міжн. наук.-практ. конф. – Д.: РВК НГУ, 2010. – Том 1. – С. 164–166.
43. Баранов П.Н. Джеспилитовая комната: быть или не быть? / П.Н. Баранов, С.В. Шевченко, Л.И. Цоцко и др. // Вестник ювелира Украины. –
2006. – №1. – С. 20–27.
44. Хоменко О.Е. Энергетическая независимость Украины и ее экологическая цена / О.Е. Хоменко, А.П. Дронов // Вісник КТУ. – 2009. – Вип. 23. – С. 34–38.
45. Хоменко О.Є. Досвід використання бурового, навантажувального та допоміжного обладнання на рудних шахтах світу / О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко, О.А. Долгий // Науковий вісник НГУ. – 2006. – № 1. – С. 18–21.
46. Хоменко О.Є. Німецький досвід удосконалення виконавчих органів прохідницьких та очисних комбайнів / О.Є. Хоменко, Р.О. Дичковський, С.П. Григор’єв, Л.М. Сольвар // Сб. науч. тр. НГУ / Д.: РИК НГУ, 2004. – № 19, Том 3. – С. 250–254.
47. Хоменко О.Є. Огляд світового ринку бурової та навантажувальної техніки для розробки рудних родовищ / О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко, Д.В. Мальцев // Науковий вісник НГУ. – 2005. – № 12. – С. 5–7.
48. Рудаков Д.В. Повторная отработка запасов Южно-Белозерского месторождения в сложных гидрогеологических условиях / Д.В. Рудаков, О.Е. Хоменко, О.Б. Владыко // Школа підземної розробки: міжн. наук.-техн. конф. – Ялта: Арт-Пресс, 2008. – С. 193–198.
49. Колоколов О.В. К обоснованию рациональной отработки законсернвированных запасов подземного Кривбасса / О.В. Колоколов, О.Е. Хоменко, В.Б. Бондарев // Науковий вісник НГА України. – 2001. – № 1. – С. 7–10.
50. Хоменко О.Е. Обоснование способов отработки законсервированных запасов на шахтах Кривбасса // Актуальные проблемы современной науки. – 2-я межд. конф. – Самара, 2001. – С. 71.
51. Хоменко О.Е. Моделирование выработанных пространств рудников Криворожского бассейна // Науковий вісник НГА України – 2002. – № 3. – С. 54–57.
52. Хоменко О.Е. Аналитическое моделирование влияния выработанного пространства на вмещающий массив // Сб. науч. тр. / НГА Украины. – Д.: РИК НГУ, 2002. – № 13. – С. 18–21.
53. Хоменко О.Е. Влияние пространственного ориентирования выработанного пространства на напряженность вмещающего массива // Науковий вісник НГА України. – 2002. – № 5. – С. 54–57.
54. Хоменко О.Е. Определение рациональных мест заложения выработок в зоне влияния выработанного пространства шахты // Науковий вісник НГА України. – 2002. – № 6. – С. 19–22.
55. Хоменко О.Е. Технология отработки руд в зонах влияния выработанного пространства // Проблемы механики горно-металургического комплекса: межд. конф. – Днепропетровск, – 2002. – С. 59.
56. Хоменко О.Е. Моделирование на эквивалентных материалах выработанного пространства рудных шахт / О.Е. Хоменко, В.В. Русских, М.Н. Кононенко // Науковий вісник НГУ. – 2004. – № 8. – С. 23–25.
57. Хоменко О.Е. Снижение напряженности охранного целика
преобразованием выработанного пространства / О.Е. Хоменко, Р.Е. Дычковский, В.Н. Яворский, С.Л. Денисов // Науковий вісник НГУ. – 2005. – № 2. – С. 3–6.
58. Хоменко О.Е. Крепление подготовительных выработок вблизи выработанного пространства железорудной шахты / О.Е. Хоменко, М.Н. Кононенко, Д.В. Мальцев // Науковий вісник НГУ. – 2005. – № 3. – С. 5–7.
59. Хоменко О.Е. Технология очистных работ в областях охранных целиков, разгруженных выработанным пространством шахты / О.Е. Хоменко, В.Н. Яворский, Д.В. Мальцев // Науковий вісник НГУ. – 2005. – № 7. – С. 22–25.
60. Бондаренко В.И. Технология крепления подготовительных выработок в условиях Южно-Белозерского железорудного месторождения / В.И. Бондаренко, О.Е. Хоменко, М.Н. Кононенко // Науковий вісник НГУ. – 2005. – № 8. – С. 3–6.
61. О.Е. Хоменко Технология буровзрывных работ в условиях Ватутинского урановорудного месторождения / О.Е. Хоменко, Д.В. Мальцев // Науковий вісник НГУ. – 2007. – № 1. – С. 13–16.
62. Хоменко О.Е. Усовершенствованный способ подготовки очистных блоков для шахт Юно-Белозерского месторождения железных руд // Науковий вісник НГУ. – 2007. – № 6. – С. 38–40.
63. Хоменко О.Е. Влияние гидрогеологических факторов на расконсервацию запасов железных руд в условиях Криворожского бассейна / О.Е. Хоменко, А.Б. Владыко // Науковий вісник НГУ. – 2006. – № 2. – С. 12–14.
64. О.Є. Хоменко Моделювання на еквівалентних матеріалах деформації масиву навколо перинних камер / О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко // Науковий вісник НГУ. – 2010. – № 6. – С. 18–21.
65. Хоменко О.Є. Натурні дослідження поведінки масиву гірських порід навколо первинних очисних камер / О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко // Науковий вісник НГУ. – 2010. – № 9–10. – С. 21–24.
66. Kononenko M. & Khomenko O. Technology of support of workings near to extraction chambers // Materials of IV International scientific-practical conference «Scholl Underground Mining – 2010» / «New techniques and technologies in mining». – Netherlands: CRC Press / Balkema. – P. 193–197.
67. Хоменко О.Е. Синергетика в управлении состоянием массива горных пород / О.Е. Хоменко, А.Б. Владыко // Форум гірників: міжн. наук.-техн. конф. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, – 2007. – С. 122-124.
68. Хоменко О.Е. Синергетический подход к оценке прочностных свойств горных пород // Науковий вісник НГУ. – 2007. – № 7. – С. 29–31.
69. Хоменко О.Е. Прогнозирование удароопасности массива на глубоких горизонтах железорудных шахт / О.Е. Хоменко, В.Н. Яворский, М.М. Кононенко, В.П. Сердюк // Науковий вісник НГУ. – 2004. – № 11. – С. 9–10.
70. Хоменко О.Е. Пути повышения устойчивости обнажений для конструктивных элементов камерных систем разработки // Науковий вісник НГУ. – 2005. – № 1. – С. 3–7.
71. Хоменко О.Е. Управление энергией горных пород при подземной разработке руд // Горный журнал. Черные металлы. – 2010. – Спец. вып. – С. 41–43.

Зробити стартовою
Долучити до закладок
Пошук по порталу
Пошук по заголовках, описах, ключових словах сторінок
Пошук по заголовках, описах, ключових словах і тілу сторінок
Новини

2021-11-02
Білизна для молодої матусі
Кожна жінка має мотребу виглядати гарно навіть тоді, коли на неї ніхто не дивиться. І це природньо. Дівчата з малку вчаться у своїх матусь завдавати собі настрою завдяки удобному та комфортному, але і зовнішньо красивому одягу. Для жінок одяг - це і настрій, це і образ і зручність у рухах.

Аналітика

Мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Max 256GBStylus
Мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB
Встроенная память: 256 ГБ / Беспроводные коммуникации: Wi‑Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) с технологией MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC / Камера: тройная 12 МП (f/2.4)+12 МП (f/1.6)+12 МП (f/2.2), автофокус, 12-кратный цифровой зум, True Tone всп / Операционная система: iOS 14 / Цвет корпуса: «тихоокеанский синий». Купити в Києві, в Україні, Ціна, відгуки, характеристики. Швидка доставка по Україні та самовивіз з точки видачі в STYLUS.

Відповіді на Ваші питання
Будьте в курсі всіх новинок порталу
Підпишіться на розсилання
E-mail:
  Підписатись
Повідомити про помилки
на сайті