PARTNERS Geological organizations Business concerns, companies, firms Research institutes Educational establishments Mining enterprises Public organizations COLLABORATION Informative Research LIBRARY Magazines Abstracts Train aids ?heories

EVENTS


education scientific production

COMPETITIONS


grants bonus reward prizes

program  exchanges trainings

studio internship summer school

PHOTOGALLERIES


scientific and educational

minin centers Ukraine

CONTACT  UC


consultant_ua

PROGRAMS

LINKS


Науковий вісник НГУ 2006 р №7

НАУКОВИЙ ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ

РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
ГЕОЛОГІЯ
ГІРНИЧА МЕХАНІКА ТА МАШИНИ
АЕРОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ
ЕНЕРГЕТИКА ТА АВТОМАТИКА
ЕКОЛОГІЯ
ЕКОНОМІКА

Зміст

Колоколов О.В., Хоменко О.Є., Нетеча М.В. Технологія видобування джеспілітів на шахтах Криворізького залізорудного басейну
Дычковский Р.Е., Русских В.В., Овчинников Н.П., Собещанский Д.М. Компьютерные технологии для повышения эффективности работы угольных шахт
Ляшенко В.И., Колоколов О.В. Совершенствование технологий подземного выщелачивания при разработке рудных месторождений сложной структуры
Власов С.Ф., Зоценко М.Л., Бандуріна О.В., Гуржій А.О. Динамічна стійкість хвостів  у  хвостосховищах   залізорудних збагачувальних   комбінатів
Єсипович С.М. Формування Сонячної системи - унікально-випадкове явище чи закономірний еволюційний процес розвитку матерії в часі та просторі
Савчук В.С. Основні промислові петролого-технологічні типи нижньо-карбонового вуглеутворення на території України
Кичурчак В.М., Рузина М.В., Иванов В.Н., Жильцова И.В., Пигулевский П.И. Петрохимические особенности пегматитов Шевченковского редкометалльного месторождения
Станкевич С.А. Алгоритм статистичної класифікації об'єктів дистанційного спостереження за їх спектрально-топологічними характеристиками
Моссур П.М., Гребенюк В.К. Технико-экономическое обоснование кондиций на балансовые запасы полезных ископаемых
Білецький В.С., Шпильовий Л.В. Обґрунтування інформативності сигналу активної потужності електроприводу ферми згущувача
Нагорний Є.В., Дорохов О.В. Сучасний стан та проблеми транспортного обслуговування
Логвиненко Е.А., Силич-Балгабаева В.Б. Cинтез динамических параметров и выбор упругой подвески виброразгрузчика смерзшихся материалов
Олишевская В.Е. Особенности получения слоистых металлических материалов сваркой взрывом
Денищенко А.В. Резинотросовый тяговый орган напочвенной дороги
Виноградов Б.В., Никулин Д.С. О поперечных колебаниях барабанных мельниц с открытым зубчатым зацеплением
Чеберячко И.М., Кириченко Е.А., Шворак В.Г. Проверка адекватности математической модели движения пылегазовой смеси в вихревом эжекторе
Голінько В.І., Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І. Роль засобів індивідуального захисту органів дихання у профілактиці пилової етіології
Мещеряков Л.І. Основні задачі енергоінформаційних технологій діагностування бурових комплексів
Куцик А.C. Математичне моделювання лінії електропередачі з використанням об'єктно-орієнтованого методу
Азарян А.А., Дрига В.В., Цыбулевский Ю.Е. Влияние физических свойств железных руд на точность оперативного контроля содержания магнетита
Кигель Г.А., Рухлов А.В., Рухлова Н.Ю. Оценка влияния срока эксплуатации высоковольтных выключателей на их техническое состояние
Нецветаєв В.А., Логачов Є.М. Підвищення точності прогнозування економічних процесів з використанням моделі нейронної мережі
Непошивайленко Н.О. Дослідження водного балансу зони аерації території міста Дніпродзержинська
Долгова Т.И. Деградация почвенного покрова вод воздействием факторов, инициируемых горнодобывающими предприятиями (3. Нарушение технологий водоотведения)
Бойко В.В., Пістунов І.М., Пашкевич М.С. Оптимізація дебіторської заборгованості підприємства в ринкових умовах України
Чумаченко Т.Н. Методология процесса взаимодействия пользователя с рекламой в Интернете
Відомості про авторів

Дніпропетровськ 2006

Make homepage
Add to favorits
Search portal
Search by site (speedly)
Search by site (slowely)
News

2021-04-19
Warehouse technology
We do not dwell on a specific type of product for warehouses and logistics, we expand the range and even bring the equipment you need for your warehouse and / or production to order. But let us present to you a hydraulic stacker, which is designed for stacking and unloading drums.

Analitics

Buy air conditioner with installationAdmin
Buy air conditioner with installation
It is not so difficult to choose and buy an air conditioner, but the installation and maintenance of the air conditioning system is an important matter, on which the ability to easily manage the weather and humidity in the room depends.

Frequently asked questions
Be well informed on all news of the portal
Subscribe on the news posting
E-mail:
  Sign up
Report about inexactness
on site