ПАРТНЕРЫ Общественные организации Учебные заведения Научно-исследовательские институты Горнодобывающие предприятия СОТРУДНИЧЕСТВО Учебники Методички ПР №4 ПР №3 ПР №1 ПР №5 Список литературы ПР №2 Журналы Исследовательское Информационное Авторефераты

СОБЫТИЯ


образовательные

научные производственные

КОНКУРСЫ


гранты стипендии премии награды

призы программы обмены студии

тренинги стажировки летние школы

ФОТОГАЛЕРЕИ


научно-образовательные и горнодобывающие центры Украины

КОНТАКТЫ


consultant_ua

ПРОГРАММЫ

ССЫЛКИ


Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 

ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра підземної розробки родовищ

автор: Олег Хоменко

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
дисципліни «Особливості підземної розробки рудних родовищ»

 

для студентів спеціальності
7.090301 Розробка родовищ корисних копалин

 

Дніпропетровськ
2007      Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Особливості підземної розробки рудних родовищ» для студентів спеціальності 7.090301 Розробка родовищ корисних копалин / Упорядники: О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко, Д.В. Мальцев – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2007. – 34 с.

 

      Упорядники: О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко, Д.В. Мальцев.

 

      Затверджено методичною комісією з напряму 0903 Гірництво за поданням кафедри підземної розробки родовищ

 

      Подано методичні рекомендації з практичних занять студентів з дисципліни «Особливості підземної розробки рудних родовищ» освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівців спеціальності 7.090301 Розробка родовищ корисних копалин.

 

      Рекомендовано до видання Навчально-методичним управлінням НГУ.

 


 

ВСТУП

      Професійна діяльність гірничого інженера спеціальності 7.090301 «Розробка родовищ корисних копалин» безпосередньо пов’язана з проектуванням і експлуатацією рудних, нерудних та розсипних родовищ корисних копалин. Тому до програми спеціаліста введена вибіркова дисципліна «Особливості підземної розробки рудних родовищ», що містить лекційні та практичні заняття.
       Практичні роботи виконуються кожним студентом за вихідними даними, представленими за варіантами згідно з порядковим номером у журналі поточного контролю викладача. У практичних роботах наводяться всі формули з розшифруванням прийнятих позначень, їх значення і результати обчислень. Також виконуються креслення, що необхідні для здійснення розрахунків.
       Вихідні дані для практичних робіт містять 30 варіантів. У прикладах рішень, що додаються до кожної практичної роботи, використані вихідні дані нульового варіанту. Після виконання роботи її оформлюють в окремому зошиті чи на аркушах формату А4 і захищають перед викладачем.
       Методичні рекомендації можуть бути використані під час виконання дипломного проекту студентами спеціальності 7.090301.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин».

 

 

Практическая работа №1

Практическая работа №2

Практическая работа №3

Практическая работа №4

Практическая работа №5

Практическая работа №6

Список литературы

 

Сделать стартовой
Добавить в избранное
Поиск по порталу
Поиск по заглавиям, описаниям, ключевым словам страниц
Поиск по заглавиям, описаниям, ключевым словам и телу страниц
Новости

2019-06-16
Металлобаза М-Металл
Компания которая изготавливает металлоконструкции по чертежам, большого объема и любого назначения, под заказ. Это завод, он не является посредником-перекупщиком на рынке, поэтому предприятия найдут как самый широкий ассортимент на этой металлобазе, так и самую низкую цену на металлоизделия.

Аналитика

Расходомеры жидкостиErgomera
Расходомеры жидкости
Расходомеры жидкости уже много лет приобретаются для промышленности, для горно-добывающих предприятий, так и для жилищно-коммунальных хозяйствах, и для автозаправочных комплексов, станций и малых заправок. Отзывы про счетчики топлива и расхождомеры других жидких сред.

Ответы на Ваши вопросы
Будьте в курсе всех новинок портала
Подпишитесь на рассылку
E-mail:
  Подписаться
Сообщить о неточностях
на сайте